SYSTEM PUR  – docieplenia i izolacje pianką poliuretanową. Innowacyjne i energooszczędne rozwiązanie ociepleń i uszczelnień.

PUR – pianka poliuretanowa to związek dwóch ciekłych komponentów. składnika A-izocyjanianu i składnika B-mieszaniny poliolu ( w jego skład wchodzą poliester lub polieter wraz ze środkami pomocniczymi tj. katalizatorami, stabilizatorami, emulgatorami, poroforami, antypirenami, rozpuszczalnikami, środkami barwiącymi).

Oba składniki transportowane są do specjalnego urządzenia „Reaktora” natryskowego, który podgrzewa je  do temperatury 30-70oC i pod ciśnieniem 60-120 bar  wężami trafiają do głowicy mieszającej.

W wyniku zmieszania składników zachodzą reakcje chemiczne powodujące spienienie i otrzymanie materiału izolującego na konkretnym odłożu w czasie 3-4 sekund od natryśnięcia.

Cały proces natrysku przebiega stosunkowo szybko  i polega na równomiernym naniesieniu surowca na podłoże. W ciągu kilku sekund piana wzrasta i utwardza się, tworząc jednolitą membranę. Wytworzona w ten sposób pianka jest bardzo lekka i w żaden sposób nie obciąża konstrukcji nośnej, a jednocześnie wzmacnia ją i usztywnia.

Stosując różne komponenty na etapie mieszania w agregacie natryskowym możemy otrzymać 2 rodzaje pianki PUR: otwartokomórkową i zamkniętokomórkową. Każda z nich ma odmienne właściwości fizykochemiczne i zastosowanie.

W zależności od uwarunkowań i potrzeb klienta indywidualnie określa się rodzaj aplikowanej pianki i jej grubość, by uzyskać optymalną izolację natryskiwanej powierzchni.

Po zapoznaniu się z działami:

  • pianek otwartokomórkowych i zamkniętokomórkowych
  • właściwości fizykochemicznych i ogniowych
  • porównanie materiałów izolacyjnych
  • zalety pianek poliuretanowych-PUR

staje się bezspornym, że ta technologia zdominuje systemy termoizolacji i hydroizolacji w budownictwie, a materiały tradycyjne, zostaną ograniczone do bardzo specyficznych zastosowań.

SYSTEM PUR